Vaaliteemat

Ilmasto kaiken politiikan pohjana: Kohtaamamme muut akuutit kriisit ovat saaneet jotkut toivomaan peruutuksia ilmastotoimiin. Emme saa sokaistua. Ilmastokriisi ei ole väliaikainen. Eilen, tänään ja huomenna ilmastonmuutoksen torjunnan pitää olla kynnyskysymyksenä kaiken politiikan teon ehtona. Suomen on oltava vihreän siirtymän kärkimaa maailmassa. Meidän pitää näyttää suunta muille. Niin kuin niin monesti ennenkin.

Kestävä ja oikeudenmukaista talouspolitiikkaa: 

Talouden vaikeat ajat ovat aivan liian usein avanneet ovet kurjistamiselle. Tarvittavat sopeutustoimet eivät voi tapahtua heidän kustannuksella, joilla on jo valmiiksi vähän. Jakamalla Suomi yhä vahvemmin hyvä-ja huono-osaisiin, murenee Suomi jalkojemme alla. Meidän pitää luoda toivoa, koska samassa veneessä paremmat ajat on aidosti mahdollista saavuttaa.

Koulutuksella Suomi nousuun: 

Viime vuosikymmenten miljardileikkauksilla poliitikot romuttivat Suomen menestyksen avainta. Nyt koulutuksen kunnianpalautusta on jatkettava. Oppipolku päiväkodista korkeakouluun materiaalisista resursseista ja pienistä ryhmäkoista lähtien on turvattava. Myös koulutuksen eriytymiseen pitää puuttua. ”Suomalaisen unelman” keskiössä on, että köyhän perheen lapsesta voi tulla vaikka maisteri niin halutessaan.